Kategoria «pamięć RAM»

Pamięć komputerowa

Aby komputer mógł swobodnie wykonywać żądane przez użytkownika operacje, korzysta on z różnych swoich komponentów, aby móc to uczynić. Gdy uruchamiany zostaje program, jego dane przechowywane są w tak zwanej pamięci RAM.W najstarszych komputerach na początku lat 80-tych dodatkowa pamięć znajdowała się w tak zwanych DIPach (dual in-line package). Następcą okazał się SIPP, jednak rewolucja …