Tablety graficzne

Komputer pozwala użytkownikom na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac. Wraz z odpowiednimi urządzeniami potrafi też stworzyć pracownie dla wymagających osób. Dzięki oprogramowaniu oraz tabletowi graficznemu, grafik może osiągnąć zupełnie nowe efekty. Pierwsze tablety wykorzystywane były w szkołach oraz laboratoriach. Ich funkcjonalność sprawdzała się także podczas rozpoznawania pisma. Na przełomie lat 70-tych oraz 80-tych urządzenia zaczęły rozwijać …

Pamięć komputerowa

Aby komputer mógł swobodnie wykonywać żądane przez użytkownika operacje, korzysta on z różnych swoich komponentów, aby móc to uczynić. Gdy uruchamiany zostaje program, jego dane przechowywane są w tak zwanej pamięci RAM.W najstarszych komputerach na początku lat 80-tych dodatkowa pamięć znajdowała się w tak zwanych DIPach (dual in-line package). Następcą okazał się SIPP, jednak rewolucja …

Bezprzewodowa łączność

Komputer coraz częściej korzysta z rozwiązań, które pozwalają na bezprzewodową łączność ze światem zewnętrznym lub innymi urządzeniami. Na skalę lokalną wykorzystywane były do tego różne technologie.Jednym z pierwszych rozwiązań bezprzewodowych była podczerwień. Tak zwana IrDA pozwalała na komunikację między dwoma urządzeniami pod warunkiem, że znajdywały się do siebie pod odpowiednim kątem i w nie za …